Plac manewrowy własny -doskonale oznakowany.iIość jazd na placu dostosowana do potrzeb indywidualnych i nie wliczana do 30 godzinnego limitu jazd szkoleniowych.Swoim kursantom umożliwiam naukę na placu własnymi samochodami

Nasze place manewrowe

Nazwa Opis Adres OSK